Den Haag krijgt een nieuwe tramlijn. De Binckhorst moet worden ontsloten via een snelle tram die van het Centraal Station via de Lekstraat, de Binckhorstlaan en vervolgens linksaf over de Maanweg naar station Voorburg gaat rijden. In Voorburg komt de tram straks parallel aan het bestaande treinspoor te lopen. Zo kunnen kan het groengebied ‘Opa’s Veldje’ en een terrein van de scouting worden gespaard. Dat staat in gezamenlijke plannen van de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk.

Ook de huidige tramlijn 1 krijgt in de toekomst voor een deel een nieuwe route. Die loopt straks niet meer via Hollands Spoor en vervolgens door Laak richting Delft. Deze lijn gaat ook via het tracé door de Binckhorst rijden. Tram 1 gaat echter aan het einde van de Binckhorstlaan rechtsaf richting Geestbrugweg om dan vervolgens het bestaande tracé te volgen.

Den Haag werkt al lang aan de plannen voor het ontsluiten van het gebied waar in de toekomst in totaal zo’n 25.000 nieuwe woningen en bedrijven bijkomen, het Central Innovation District. Vooral de Binckhorst is op dit moment nog niet goed bereikbaar: hier loopt alleen een buslijn.

Als er niet wordt geïnvesteerd in het openbaar vervoer dreigt een verkeersinfarct, stelt de Haagse wethouder Robert van Asten (D66, verkeer). Dan ontstaan op diverse plekken nieuwe knelpunten en worden de bestaande erger. Het autoverkeer zal dan verdubbelen, de wegen raken overbelast. Daardoor komt de leefbaarheid in het geding, schetst hij.

Wanneer de nieuwe tramlijn klaar moet zijn, is op dit moment nog niet precies bekend.

Lees verder op de website van Omroep West.