De 73 meter hoge toren aan het Maanplein, Nova genaamd, is al in aanbouw. “Het komt erop neer dat de bouw moet worden stilgelegd,” meent Lodewijk van Vliet. Samen met andere bewoners van het nabijgelegen Voorburg-West vocht hij de komst van de toren aan bij de gemeente, en vervolgens bij de rechter. Ze hebben bezwaar tegen zo’n kolos op hun stoep.

Om diezelfde reden keerden de Voorburgers zich tegen Elara, een ander wooncomplex aan het Maanplein op de gemeentegrens. De bouw van deze bijna 50 meter hoge toren is al vergevorderd. De rechter heeft ook dit project op de tocht gezet. Wel krijgt de gemeente de kans dit recht te breien, door binnen zes weken alsnog een degelijke onderbouwing te geven.

Dat zit zo: in dit deel van de Binckhorst mogen gebouwen niet boven de 30 meter uitkomen. Wel kan de gemeente hier en daar torens tot 70 meter toestaan (‘hoogteaccenten’), maar dat moet zij dan wel goed beargumenteren. In het geval van Elara, dat deze maand zijn hoogste punt bereikte, ontbreekt die uitleg. Met een bouwhoogte van 49,95 meter is het project overigens geen hoogbouw; dat is vanaf 50 meter.

De Nova-toren is dat wel, en daarmee zijn de problemen groter. Volgens de rechter zijn de hoogbouwregels in de Binckhorst namelijk te vaag. Hierdoor weten bewoners niet waar ze aan toe zijn, en worden ze ‘evident’ aangetast in hun rechtszekerheid.

Wat de precieze gevolgen zijn van de uitspraak, is voer voor discussie. De Voorburgers menen dat de vergunning van het Nova-project nu van tafel is. “Dit is feitelijk onjuist,” reageert Henk Pleijsier van projectontwikkelaar Borghese Real Estate. “De rechter heeft de beslissing op bezwaar vernietigd.” Dat wil zeggen, de gemeente moet de bezwaren van de Voorburgse bewoners opnieuw afwegen. “De gemeente moet een nieuw besluit nemen op basis van nieuwe hoogbouwregels,” aldus Van Vliet.

Lees hier het volledige artikel op de website van Den Haag Centraal.