De gemeente Den Haag is teleurgesteld in uitspraken van de rechter over de bouwplannen voor woontorens Nova en Elara in de Haagse Binckhorst, samen goed voor 323 woningen. Door die uitspraken zijn de plannen voor Nova voorlopig van de baan en moet de gemeente de hoogte van het al in aanbouw zijnde Elara beter gaan motiveren. Volgens de gemeente hebben de uitspraken ‘geen directe gevolgen voor de bouw’.

De rechtbank deed haar uitspraken afgelopen vrijdag. De gemeente zou bij het afgeven van de omgevingsvergunning van Nova, een zeventig meter hoge woontoren, niet duidelijk hebben vastgesteld wat wel en niet is toegestaan bij hoogbouw. De tweede uitspraak had betrekking op Elara, een toren van vijftig meter op een plek waar maximaal dertig meter is toegestaan. Het volledige bouwplan werd daarom als hoogteaccent aangemerkt door de gemeente, maar daarvoor ontbreekt volgens de rechter een sterke motivatie.

In een reactie aan Omroep West zegt de gemeente de uitspraken nog aan het bestuderen te zijn. ‘Vanwege het grote huizentekort in Den Haag vindt de wethouder het natuurlijk jammer dat de vergunningen nog niet onherroepelijk zijn geworden’, zegt een woordvoerder van wethouder Anne Mulder (Stadsontwikkeling). Tegelijkertijd stelt de gemeente dat de uitspraken ‘geen directe gevolgen hebben voor de bouw’.

Van de rechtbank heeft Den Haag twee deadlines opgelegd gekregen. Zo moet de gemeente binnen twaalf weken besluiten of zij de omgevingsvergunning voor Nova alsnog gaan verlenen. Als de gemeente de plannen nog wil aanpassen, krijgen ze langer de tijd. Daarnaast heeft de gemeente zes weken de tijd om het hoogteaccent voor Elara beter te motiveren. De rechtbank beslist vervolgens of die motivatie voldoet.

Ondanks die deadlines kan de bouw van Elara door de aannemer volgens de gemeente gewoon doorgaan. ‘Een bezwaar- en beroepsprocedure schorst de vergunning namelijk niet. En de eerder door omwonenden ingediende verzoeken voor een voorlopige voorziening zijn vorig jaar door de rechter afgewezen. De aannemer mocht en mag dus bouwen, maar dat is en blijft op eigen risico totdat de vergunningen onherroepelijk zijn.’

Lees hier het volledige artikel op de website van Omroep West.