De Nationale Politie mag geen politiekantoor met schietbaan aan de Brasserskade in Den Haag bouwen. De door de gemeente Den Haag goedgekeurde plannen zijn in strijd met het bestemmingsplan voor het gebied. Het is de derde keer in korte tijd dat de rechter plannen van de gemeente Den Haag afkeurt, want vorige maand gebeurde dit ook al met twee woontorens in de Binckhorst.

De provincie Zuid-Holland heeft voor nieuwe kantoorgebouwen strenge regels opgesteld. Zo mogen er in de provincie geen losse kantoorgebouwen worden gebouwd, maar moeten deze in principe op plekken komen waar meerdere kantoren bij elkaar staan.

Uitzonderingen zijn wel mogelijk, bijvoorbeeld als het kantoor een maatschappelijke functie heeft, zoals een gemeentehuis. Ook voor kantoren met een oppervlakte van minder dan duizend vierkante meter en voor politiebureaus die echt een wijkfunctie hebben kan volgens de regels van de provincie een uitzondering gemaakt worden.

De gemeente Den Haag is van mening dat het politiekantoor aan de Brasserskade onder die uitzonderingen valt. Vandaar dat de gemeente de Nationale Politie een vergunning heeft gegeven. Tot grote frustratie van de mensen die in de buurt van het nieuwe politiekantoor wonen. Zij vrezen dat ze in hun woongenot worden aangetast en zijn daarom naar de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland, gestapt.

Deze heeft de omwonenden woensdag in het gelijk gesteld. Volgens de bestuursrechter valt het nieuwe politiekantoor niet onder de uitzonderingen die de provincie heeft opgesteld voor een losstaand kantoorgebouw. Het pand is groter dan duizend vierkante meter en wordt niet neergezet om de wijk Ypenburg te bedienen. Er komt bijvoorbeeld geen balie waar burgers zich kunnen melden. Tijdens de zitting had de gemeente Den Haag al aangegeven dat het nieuwe politiekantoor ‘geen kantoor met een lokaal verzorgingsgebied is’.

Volgens de Raad van State had de gemeente Den Haag daarom niet tegen de plannen van de provincie Zuid-Holland in mogen gaan en had de Nationale Politie geen vergunning voor het kantoor mogen krijgen. De omwonenden hadden ook bepleit dat het nieuwe politiekantoor het groen in de wijk aan zou tasten en dat het kantoor beter op de Binckhorst geplaatst zou kunnen worden. Al deze bezwaren werden door de Raad van State wel van tafel geveegd, maar dat neemt niet weg dat de bouw van het politiekantoor niet door kan gaan.

Lees hier het volledige artikel op de website van Omroep West.