De gemeente wil de asielopvang in het Teleport Hotel op de Binckhorst verlengen tot en met het eind van dit jaar. Ook wil ze crisisnoodopvangplekken regelen in twee andere hotels. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. De gemeente houdt rekening met het opvangen van meer statushouders.

Veiligheidsregio’s hebben een zogenoemde inspanningsverplichting om nog 225 crisisnoodopvangplekken beschikbaar te stellen. Daarmee komt het totaal voor de regio Haaglanden op 450. ‘Het is gebruikelijk dat Den Haag de helft van dit aantal oppakt’, schrijft het college. De kosten van de opvang worden door het Rijk gedragen.

Om genoeg opvangplekken te kunnen realiseren wil Den Haag de opvang in het Teleport Hotel verlengen tot 1 januari 2023. Er zijn daar 77 plekken. In twee andere hotels zou men 74 plekken willen creëren voor opvang. ‘Zodra dit voornemen meer concreet is, worden omwonenden van de hotels hierover door de gemeente geïnformeerd.’

Met de uitbreiding is er sprake van 191 crisisnoodopvangplekken in Haaglanden, daarvan zijn er 151 in Den Haag en 40 in Delft. De regio wordt gevraagd ongeveer 110 plekken te realiseren, vervolgens wordt samen gekeken hoe er nog 150 crisisnoodopvangplekken bij kunnen komen.

Lees hier het complete nieuwsartikel op de website van Den Haag FM.