Bewoners van Den Haag willen in de toekomst beter en volgens heldere afspraken betrokken worden bij het maken van plannen door de gemeente. Ze willen daarover in gesprek met het nieuwe stadsbestuur, de gemeenteraad én de top van het ambtelijke apparaat. Ze doen ook een oproep om te komen tot ‘een nieuwe manier van samenwerken’. Dat schrijven de bewonersorganisaties van acht wijken waar in de toekomst veel wordt gebouwd, het actiecomité SOS Den Haag en de vereniging Vrienden van Den Haag – die zich inzet voor de leefbaarheid in de stad – in een gezamenlijke ‘urgentiebrief’ aan het nieuwe college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Het nieuwe stadsbestuur wil ook in de komende jaren vasthouden aan de plannen om veel nieuwe woningen te bouwen in Den Haag. Die moeten vooral komen in de driehoek tussen de grotere stations – het Central Innovation District – en de Binckhorst. Het wil daarbij ook de bewoners beter betrekken, staat in het coalitieakkoord van D66, VVD, GroenLinks, CDA en PvdA.

Tegelijk willen de partijen ook dat de gemeente zelf meer invloed gaat krijgen op wat er in dat gebied precies gaat gebeuren en het niet wil overlaten aan ontwikkelaars. ‘Dat betekent dat we sturen op aantallen woningen, het gewenste tempo en op maatschappelijke voorzieningen, groen, flora en fauna, verduurzaming en bedrijvigheid’, staat in het coalitieakkoord. ‘Heldere afspraken en helder verwachtingsmanagement over processen, participatie, besluitvorming en communicatie zijn hierbij cruciaal.’ Het nieuwe college wil voor een betere samenwerking met de bewoners ook meer geld uittrekken.

Toch zijn de organisaties er door de ervaringen van afgelopen jaren niet helemaal gerust op. Toen bleek bij veel nieuwe bouwplannen dat er wel veel nieuwe huizen zouden bijkomen, maar dat geen harde afspraken werden gemaakt over bijvoorbeeld groen en voorzieningen. Daarvoor werden pas halverwege de vorige coalitieperiode richtlijnen opgesteld.

De bewonersorganisaties wijzen er ook op dat de stad ook de komende jaren veel staat te wachten. ‘De Haagse ruimtelijke opgaven zijn enorm: woningen, voorzieningen, groen, infrastructuur, mobiliteitsoplossingen en bedrijvigheid. Tegelijkertijd moet de stad mooi en leefbaar blijven, voor de huidige én de toekomstige bewoners’, schrijven ze. De diverse clubs willen daarom graag helderheid over wat het stadsbestuur precies verstaat onder participatie.

Lees hier verder op de website van Omroep West