De gemeente Den Haag gaat op korte termijn een aantal acties ondernemen om te zorgen dat de huismus niet verdwijnt uit de Binckhorst en Laak. De Algemene Vereniging voor Natuurbescherming (AVN) en de Haagse Vogelbescherming (HVB) hadden daar om gevraagd.

De Wet natuurbescherming verplicht de gemeente om de vogeltjes te beschermen, zodat de populatie in stand wordt gehouden. In de huidige plannen voor bijvoorbeeld de Binckhorst is dat nu nog niet goed genoeg geregeld, erkent het stadsbestuur.

Daarom gaat de gemeente op korte termijn drie acties ondernemen: In de tuin bij Kasteel Binckhorst komt extra voor huismussen geschikte beplanting. De Stadsboerderij Molenweide plant snel, voordat de mussenkolonie verdwenen is, volumineuze struiken aan. En tussen de Pompstraat en de Wiekstraat langs de Trekvlietweg komen clusters van heggen tussen de bomen.

Bron: Voorburgs Dagblad