Nadia Nena Pepels kreeg als een van de Young Innovators 2022 van het Rijksvastgoedbedrijf de opdracht om te kijken hoe de ontwikkeling van hun vastgoed kan bijdragen aan en profiteren van een levendig Binckhorst en omgeving. Haar bevindingen heeft ze vastgelegd in de publicatie Gastvrij Rijk. Een interessant project over het mengen en delen van functies en het verbeteren van de collectieve leefwereld.

Van een KPN gebouw naar sociale ecologie

De gebouwen van het Rijksvastgoedbedrijf liggen aan het spoor, op de rand met Voorburg en aan de rand van de Binckhorst. De voormalig KPN panden ‘De Haagse Veste IV’ hebben samen een oppervlakte van ruim 40.000 vierkante meter. De gebouwen staan op dit moment leeg en moeten eerst worden gerenoveerd voordat ze in gebruik kunnen worden genomen. Binnen beperkte ruimte moeten verschillende maatschappelijke vraagstukken worden opgelost: voldoende (betaalbare) woningen, een klimaatadaptieve en gezonde omgeving, met hergebruik van bestaande panden. Dit vraagt om een integrale aanpak.

Nadia: “Om tot gelaagde en interessante plekken te komen, moeten we uitgaan van wat er al is en opzoek naar het gemeenschappelijke belang. Door de sociaal-ruimtelijke structuur in kaart te brengen en in gesprek te gaan met betrokkenen en experts uit het gebied bied ik een uitgangspunt voor nieuwe ontwikkelingen. Ik noem het sociale ecologie.”

Over Nadia Nena Pepels

Nadia Nena Pepels (architect, TU Delft) ontwerpt en ontwikkelt ideeën vanuit een menselijk oogpunt voor de transitieopgave in stedelijke gebieden. De handtekening wordt in het gehele proces als onderzoeks-, communicatie-, en ontwerp middel gebruikt om dieper inzicht te krijgen in de opgave. Vanuit de gelaagde analyse, komt ze tot een gedragen plan op verschillende schaalniveaus.
Door verhalende, zachte kaarten te maken die de sociale ecologie van plekken weergeeft, biedt Nadia een gelaagd uitgangspunt voor nieuwe ontwikkelingen. Rondom de tekening gaat ze in gesprek met bewoners, ondernemers, stakeholders, opdrachtgevers en betrokkenen over hun beleving en behoefte van de plek.

Op 9 november was Nadia aanwezig bij de netwerkbijeenkomst van I’M BINCK. Bezoekers konden hun suggesties aan de in wording zijnde kaart toevoegen.