Begin februari ondertekenden politie en BAM Bouw en Techniek de overeenkomst voor de bouw van het nieuwe eenheidsbureau aan de Binckhorst in Den Haag.

Naar verwachting gaat de eerste paal voor de zomer de grond in. ‘In de Binckhorst verrijst straks een nieuw politiepand dat functioneel is voor de operatie en tegelijkertijd ook een prettige werkomgeving biedt’, zegt Anja de Bruin, hoofd Bedrijfsvoering.

De voorbereidingen voor het nieuwbouwtraject startten al in 2017, met de keuze voor een stuk grond op de Binckhorst. Met de selectieprocedure voor de architect werd in mei 2018 een eerste zichtbare stap gezet. Nog eens een jaar later, in het voorjaar van 2019, viel hierbij de keuze op het conceptontwerp van het Delftse architectenbureau cepezed. In februari 2021 presenteerde dit bureau een nieuw, op diverse punten flink aangepast, definitief ontwerp. De periode daarna stond vooral in het teken van het maken en afronden van het technisch ontwerp, waarin het hele gebouw van binnen tot in de kleinste details is uitgewerkt, en de Europese aanbesteding voor de aannemer.

Lees hier meer op de website van de politie.