In het Mercuriuskwartier – de nieuwe naam voor de voormalige Begraafplaats- en Spoorboogzone – is de ambitie om de komende tien jaar ruim 65.000m2 bedrijfsruimte toe te voegen voor maakindustrie en stadsverzorgende mkb-bedrijven, zoals reparatie, aannemers en (stads)logistiek. Dit type bedrijven zit ook nu al in dit stuk van de Binckhorst. Het gebied wordt ook stevig opgeknapt, met focus op meer groen.

Met deze ambitie zet de gemeente in op het behouden en versterken van bedrijvigheid op de Binckhorst. Daarnaast geeft de visie duidelijkheid aan de verschillende partijen in het gebied. Omdat veel grond in het gebied niet in eigendom is van de gemeente, is voor het toevoegen van bedrijfsruimte samenwerking met partijen belangrijk.

Lees hier verder op de website van gemeente Den Haag.