Niet alleen in Amsterdam, maar ook in de regio Den Haag zijn er plannen om het tramnetwerk uit te breiden. Het is de bedoeling dat de tramverbinding op termijn doorloopt vanaf station Den Haag Centraal via de Haagse Binckhorstlaan en Maanweg naar station Voorburg. In het geplande gebied van de uitbreiding leven nog wel vragen bij omwonenden. Daarom is er een participatietraject gestart om de uitrol van het nieuwe traject te bespoedigen.

Vanaf de Binckhorstlaan moet de tramverbinding gaan lopen via de Prinses Mariannelaan in Voorburg West Zuid en de Geestbrugweg richting Rijswijk en Delft. Daarmee verstevigt de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) haar spoornetwerk in het Zuid-Hollandse stadsgebied. Omdat uitbreiding van het tramnetwerk in Den Haag grote impact zal hebben op de infrastructuur in Voorburg West, is eind 2022 het participatietraject gestart met bewoners en andere belanghebbenden van de stad, gelegen aan het Rijn-Schiekanaal.

In het traject wordt gekeken naar mogelijke problemen en oplossingen om de leefbaarheid en verkeersveiligheid in het geplande uitbreidingsgebied rondom de Prinses Mariannelaan – en de aangrenzende wijken in Rijswijk – te verbeteren, als de tram daar definitief zou gaan rijden. Echter rijst bij sommigen de vraag of de infrastructuur in de beoogde uitbreiding van het tramspoor naar Voorburg en Rijswijk wel de juiste is.

Lees hier op de website van Spoor Pro verder over het traject en de kritiek.