De gemeenteraad van Den Haag stemde donderdag 8 juni 2023 in met het planuitwerkingskader Bezuidenhoutseweg 50-58 en het masterplan bereikbaarheid CID-Binckhorst. Ook stemde de raad in met de regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang en het nieuwe beleidsplan werk en participatie. Daarnaast werd er gesproken over een drietal zienswijzeprocedures en twee initiatiefvoorstellen. Tot slot werden er een aantal commissiedebatten afgerond.

Lees hier meer informatie over o.a. de aangenomen moties op de website van Gemeente Den Haag.