Den Haag ontvangt 150 miljoen euro van het Rijk om de stad groener, beter bereikbaar en leefbaarder te maken. Dit geld komt uit een fonds dat is opgezet om vóór 2030 nieuwe woningen te bouwen. Met het geld kan de gemeente parken aanleggen, wegen aanpakken, het OV versterken en delen van de stad vergroenen. Dat is op vrijdag 16 juni besloten tijdens een bestuurlijk overleg tussen het Rijk, provincie en gemeenten.

De gemeente Den Haag krijgt deze forse bijdrage voor de bouw van 8.000 woningen in het Central Innovation District, 3.350 woningen in de Binckhorst en 6.000 woningen in Zuidwest. Het geld is onder andere bedoeld voor de aanpak van het Prins Bernhardviaduct tussen Spui en Rijnstraat, het aanleggen van het Waterfrontpark in de Binckhorst en het aanleggen van een park op de ‘mobiliteitshub’ in Laakhavens. Daarnaast worden er een aantal fietsroutes aangelegd kan Laakhaven Centraal op termijn getransformeerd worden voor langzaam verkeer. In Zuidwest kunnen het knooppunt Moerwijk en de Melis Stokelaan worden opgeknapt en kunnen Moerwijk Oost en Zuid groener gemaakt worden.

Wethouder Robert van Asten (Stedelijke Ontwikkeling) is erg blij met deze financiële steun vanuit het Rijk:

“Onze stad groeit fors. We werken hard om de woningnood op te lossen. Nieuwe bewoners moeten natuurlijk wel in een groene, gezonde en prettige omgeving terecht komen. Met deze 150 miljoen investeren we in groene straten die naar parken leiden en in slimme mobiliteitsoplossingen. Zodat de stad bereikbaar, veilig en schoon wordt. Daar profiteren niet alleen de toekomstige bewoners van; hiermee maken we echt de hele stad beter.”

Wethouder Anne Mulder (Mobiliteit):

“We willen dat veilig en vlot van A naar B kan worden gereisd in Den Haag. Te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer of de auto. Deze steun vanuit het Rijk helpt ons om dit doel te bereiken. Ik ben er daarom ook erg blij mee, bovenal is het goed nieuws voor de bewoners, ondernemers en bezoekers van onze prachtige stad.’’

Wethouder Martijn Balster (Volkshuisvesting):

“Ik ben erg blij met deze impuls voor Zuidwest. De komende jaren wordt keihard gewerkt aan de wijken in Zuidwest om de mensen er weer bovenop te helpen. Dit doen we bijvoorbeeld met het verbeteren van de bestaande woningen, bouwen van betaalbare nieuwe woningen, maar ook met goede voorzieningen en een fijne buitenruimte. Zo komen er 10.000 woningen bij en dat vraagt een goede doorstroom van verkeer en een prettige buitenruimte. Daar kunnen we nu mee aan de slag voor Moerwijk!”

Lees hier verder op de website van Gemeente Den Haag.