Het gebied tussen het Trekvlietplein en de Maanweg in de Binckhorst krijgt een duurzaam warmte- en koudenet met lokale bronnen. Alle nieuwbouw krijgt een aansluiting op dit warmte- en koudenet. Het gaat om 5.000 tot 7.500 woningen en meer dan 110.000 m2 bedrijfsruimte. De combinatie Heijmans-Essent zal het systeem aanleggen en exploiteren.

Tussen het Trekvlietplein en de Maanweg wordt de komende jaren een nieuwe woonwijk gebouwd. In de ondergrond is te weinig ruimte voor een eigen energiesysteem voor elk pand apart. Ook de hoeveelheid duurzame warmte en koude in het gebied is beperkt. Daarom wil de gemeente dat er voor het hele gebied een gezamenlijk systeem voor warmte, koeling en warm kraanwater komt waar alle panden op worden aangesloten. Om een partij te vinden voor de aanleg en exploitatie van het warmte- en koudenet startte de gemeente een Europese aanbesteding. De gemeente gebruikte daarbij de ervaringen van de eerste grote warmte-aanbesteding, die van het energiesysteem in Laakhavens.

Het energiesysteem van Heijmans-Essent is een warmte- en koudenet met zogenaamde warmte-koudeopslag systemen. De duurzame energie komt uit lokale bronnen. Het gaat om warmte en koude uit de ondergrond (bodemenergie) en om warmte uit oppervlaktewater en drinkwater (aquathermie). Het is uniek in Nederland dat op deze schaal warmte uit drinkwater wordt gehaald. De energie wordt in de winter gebruikt om de panden te verwarmen en in de zomer om de panden te koelen. En daarnaast voor warm water uit de kraan.

Wethouder Arjen Kapteijns (Duurzaamheid, Energietransitie en Klimaatadaptatie):
Het is heel mooi dat we voor dit deel van de Binckhorst daadwerkelijk een duurzaam energiesysteem kunnen realiseren. En dat bewoners en ondernemers in de wijk straks schone, hernieuwbare en betaalbare energie gebruiken. Dit is goed voor de energietransitie in de stad.

Lees hier verder op de website van gemeente Den Haag.

Foto ondertekening Heijmans-Essent