Ruim 20.000 woningen worden de komende jaren in CID-Binckhorst gerealiseerd, voor wie daar woont is bereikbaarheid van belang. Daarom hebben ministeries IenW en BZK, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeenten Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg hebben in een bestuursovereenkomst afspraken vastgelegd.

Hiermee zijn vervolgstappen voor de bereikbaarheid van het gebied duidelijk. De verschillende partijen investeren samen bijna €600 miljoen in de plannen. Voor de tramlijn tussen Den Haag CS, Voorburg en Rijswijk/Delft is dit bijvoorbeeld een belangrijke stap.

Een belangrijk deel van het plan is de tramverbinding, waarvan nu een voorkeurvariant duidelijk is. Ook wordt nadrukkelijk gekeken naar andere vervoersvormen, veiligheid en leefbaarheid.

Lees hier verder op de website van provincie Zuid-Holland.