In grote steden als Den Haag is vitale en biodiverse stadsnatuur geen automatisch gegeven. Stadsecologen moet strijden om het behoud van natuurwaarden, weet stadsecoloog Esther Vogelaar uit eigen ervaring. In de Hofstad biedt de Nota Stadsnatuur sinds een aantal jaar meer groenborging, maar volgens de ecoloog is het alsnog de vraag of een beoogd park in de Binckhorst voldoende natuurwaarden krijgt.

Om de ruimte voor groen en natuur te bewaken moet je vooral niet compenseren of inleveren op die terreinen, zegt Ester Vogelaar stellig. ‘Soms moet je flink op je strepen staan. Als ze ergens aan groenstructuren komen, moeten ze dat ergens anders aanvullen zonder dat groenvoorzieningen of verbindingszones aan kwaliteit verliezen’, aldus de stadsecoloog in dienst van de gemeente Den Haag. ‘Andere departementen hebben soms een flinke dobber aan me als ik nee zeg tegen hun plannen, wanneer hiervoor groen moet worden ingeleverd.’

Lees hier verder op de website van Stadszaken.