De gemeenteraad van Den Haag sprak donderdag 15 februari onder andere over het voorontwerp Vrije Busbaan aan de Binckhorstlaan en de raad stemde in met het Kwaliteitsplan CID.

Kwaliteitsplan Central Innovation District
Den Haag staat aan de vooravond van grote gebiedsontwikkelingen in het stedelijk gebied tussen de drie grote stations; Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI. Dit gebied wordt het ‘Central Innovation District’ (CID) genoemd. Nu al levert het gebied werk voor bijna 80.000 mensen en telt het 30.000 studenten. Er wonen 45.000 mensen in het gebied in 23.000 woningen. De komende jaren is de verwachting dat het CID met 20.000 woningen zal groeien. Er wordt gerekend op een toevoeging van ongeveer 640.000 m2 aan nieuwe kantoren en 255.000 m2 aan commerciële en maatschappelijke voorzieningen.

Bij de gebiedsontwikkeling in het CID zijn er op verschillende fronten hoge ambities: architectuur, openbare ruimte, programmering en functies, bereikbaarheid, vergroening en verduurzaming. Deze hoge ambities maken dat het essentieel is om kwaliteitszorg goed te verankeren in het planvormingsproces van de gebiedsontwikkeling. Het Kwaliteitsplan geeft invulling aan de beoogde omgevingskwaliteit van het CID: hoe deze eruit ziet (beeldkwaliteit), hoe deze werkt (gebruikskwaliteit) en hoe toekomstbestendig deze is. Uitgangspunt voor het kwaliteitsplan is dat het CID bestaat uit meerdere deelgebieden, elk met een eigen functiemix en ruimtelijke identiteit.

Voorontwerp Vrije Busbaan Binckhorstlaan
In 2022 hebben Rijk en regio afgesproken om te investeren in een tramverbinding door de Binckhorst. Deze nieuwe tramverbinding is bedacht van Den Haag Centraal via de Binckhorstlaan en Maanweg naar station Voorburg en vanaf de Binckhorstlaan via de Prinses Mariannelaan en de Geestbrugweg richting Rijswijk en Delft.

De ambitie is dat rond 2030 een tram over de Binckhorst rijdt. Hierdoor is er een tijdelijke situatie ontstaan, waarin een deel van de gereserveerde ruimte voor het tram-tracé langs de Binckhorstlaan uit braakliggend terrein bestaat. Daarnaast loopt het huidige busverkeer door de toenemende drukte op de Binckhorstlaan reistijdverlies op. Daarom is er een ontwerp gemaakt voor een (tijdelijke) vrije busbaan langs de Binckhorstlaan tussen de Zonweg en de Mercuriusweg. Hiermee wordt de gereserveerde ruimte voor de trambaan alvast ingericht met een (tijdelijke) vrije busbaan. Na vaststelling door de raad, wordt het voorontwerp verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp en bestek, waarna tot realisatie kan worden overgegaan.

Lees verder over de overige besproken onderwerpen op de website van Gemeente Den Haag. Op de website is ook het videoverslag van de volledige vergadering terug te kijken.