Bij gebiedsontwikkelingen legt de gemeente Den Haag voortaan vast welke voorzieningen er moeten komen. Er komen normen voor de ruimtevraag per type maatschappelijke voorziening, uitgedrukt in vierkante meters per 1.000 woningen. Door deze niet-woonfuncties direct mee te ontwikkelen, wil de stad voorkomen dat te laat duidelijk wordt waar aanvullende voorzieningen nodig zijn.

‘Door de forse woningbouwplannen in De Binckhorst, het Central Innovation District en Zuidwest zal Den Haag de komende 20 tot 30 jaar doorgroeien naar zo’n 650.000 inwoners’, zegt wethouder Robert van Asten. Hiermee zet de stad een forse stap om het woningtekort op te lossen. Naast woningen komen daar ook kantoren, werkruimtes én voorzieningen bij.

Met de Nota ‘Haagse richtinggevende normen voor maatschappelijke voorzieningen en groen 2024’ wil hij voortaan voorkomen dat bij gebiedsontwikkelingen publieke voorzieningen worden vergeten.

De nota gaat niet alleen over voorzieningen, maar gaat ook dieper in op het groen dat nodig is in een wijk. De richtinggevende normen worden toegepast bij het opstellen van ruimtelijke plannen voor een ontwikkelgebied, zoals een structuurvisie en het bijbehorende voorzieningenprogramma. Hierin wordt nader uitgewerkt hoeveel voorzieningen en groen er echt nodig zijn, en hoe dit ruimtelijk gerealiseerd kan worden.

De gemeenteraad moet zich nog buigen over de nota.

Lees hier het volledige artikel op de website van Stadszaken.