Leerlingen van het John Dewey College in Den Haag hebben een speciaal magazine gemaakt voor de (nieuwe) bewoners van de Binckhorst.

De uitgave ‘Binck effe terug’ neemt de lezer mee op een tijdreis door de Haagse wijk. Bij het magazine horen ook een podcast, film en diverse wandelroutes door de Binckhorst. Naast de papieren uitgave is het magazine ook online te lezen.

Het voormalig industrieterrein Binckhorst wordt steeds meer een woon- en werkgebied. De wijk heeft inmiddels ruim 1.000 woningen, maar de komende jaren worden er nog minstens 5.000 nieuwe woningen gebouwd in de Binckhorst.

Het John Dewey College is een middelbare school die haar leerlingen in projecten laat leren door te doen, oftewel ‘project based learning’. De school is vorig jaar in de Binckhorst in een tijdelijk gebouw gestart met 60 leerlingen. Het college is vernoemd naar de beroemde Amerikaanse filosoof en pedagoog John Dewey en maakt onderdeel uit van Lucas Onderwijs, een van de grootste scholengroepen van ons land.

Voor het 64 pagina’s tellende magazine werkten de leerlingen van de school – met een gemiddelde leeftijd van twaalf jaar – samen met de gemeente Den Haag en woningcorporatie Staedion.