Den Haag heeft sinds 10 april een eigen klimaatakkoord. Meer dan 100 bedrijven, organisaties, bewonersgroepen en de gemeente werkten hieraan mee. In het akkoord staan afspraken om de uitstoot van CO2 te verlagen en samen te werken aan een gezonde, groene stad.

Den Haag houdt vast aan de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Het klimaatakkoord draagt hieraan bij. Het is opgesteld door 115 bedrijven, organisaties en de gemeente. Het afgelopen jaar werkten zij aan ‘klimaattafels’ aan concrete afspraken om de uitstoot van CO2 te verlagen en Den Haag voor te bereiden op een ander klimaat.

De klimaatdeal Radicale vergroening van I’M BINCK is opgenomen in het klimaatakkoord van de Haagse gemeente. In de komende jaren gaan we samen met onze groene partners zoals MeerBomenNu, IVN stadsvergroeners, TU Delft, VPDelta en Duurzaam Den Haag hieraan werken om dit te realiseren.

Ons doel is om de kwaliteit van de leefomgeving voor mens, dier en plant in de Binckhorst te verhogen door hittestress en CO2uitstoot te verminderen.

Dit doen we door:

1 Verbinden van bestaande groeninitiatieven in en om de Binckhorst en vergroten draagvlak;

2 Radicale vergroening: met onze groene partners (MeerBomen.nu, IVN stadsvergroeners, Duurzaam Den Haag, VPDelta, Eva Stache, TU Delft, John Dewey College) door tegelwippen en vergroenen verticale gevels;

3 Ruimte voor lopen verbeteren met veilig, groen en aantrekkelijk wandelnetwerk (= autokilometers verminderen; met Hogeschool Rotterdam, Movares en gemeente Den Haag, John Dewey College);

4 Binckhorst als experimenteergebied van vermindering hittestress door vergroening verder ontwikkelen. Oplossingen, effecten kwantificeren met nieuwe wetenschappelijke methoden en kennisverspreiding (met TU Delft, Eva Stache en anderen);

5 Vergroten biodiversiteit: betrokkenheid I’M BINCK bij onderzoeksproject “De wijk als biotoop” (met Hogeschool Rotterdam en John Dewey College).

Lees hier meer informatie over het Haags klimaatakkoord op de website van gemeente Den Haag.