Bewoners verenigen zich voor een leefbare Binckhorst: doe mee!

Op 16 april vond een eerste bijeenkomst plaats van bewoners die zich willen inzetten voor een leefbare Binckhorst.

Wij, actieve bewoners, willen een positieve bijdrage leveren aan de gebiedsvisie en het Omgevingsplan 2.0, voor een leefbare Binckhorst op de lange termijn.

Er zijn veel aandachtspunten voor de korte termijn, onder andere openbaar vervoer, groen, voorzieningen, veiligheid, verkeer, parkeren en geur en/of lawaaioverlast. We willen de sociale samenhang bevorderen door te werken aan een ontmoetingsplek voor alle bewoners. We zullen een actieve rol spelen bij het maken en realiseren van de wijkagenda voor de komende 4 jaar.

We hebben een facebookgroep opgericht: Leefbare Binckhorst. We ondernemen ook stappen om een bewonersorganisatie voor de Binckhorst op te richten.

Kortom: er is veel te doen, en iedereen die op wat voor manier ook actief wil worden is welkom! Je hoeft niet steeds te vergaderen, je kunt ook deel worden van bijvoorbeeld de nu al bestaande werkgroep groen, of je op een ander onderwerp concentreren.

We zijn vooral op zoek naar mensen die

  • Een bestuursfunctie willen vervullen
  • Kennis hebben van communicatie/social media
  • Kennis/affiniteit hebben met financiën
  • Kennis en ervaring hebben op het gebied van stadsontwikkeling

Meld je aan op contact@binckhorstbewoners.nl of op info@liesbethvanerp.nl of ga naar de facebookpagina Leefbare Binckhorst. 

Fotografie: Juriaan Brobbel