Het Binckhorst jaarverslag 2023 is publiek beschikbaar gemaakt. Net als ieder jaar maakt het kwaliteitsteam inzichtelijk hoe zij haar functie invult en voor welke bouwplannen adviezen zijn geleverd. Het verslag geeft een kijkje in de transformatie van de Binckhorst.

Lees en download het jaarverslag hier.