Het programma Werklandschappen van de Toekomst werkt in 9 jaar toe naar de vergroening en verduurzaming van 1000 bedrijventerreinen in Nederland. De uitvoering gebeurt gefaseerd. In de eerste fase (2024-2027) van het programma worden 14 bedrijventerreinen in Nederland geselecteerd. De provincie Zuid-Holland heeft in 2023 een Green Deal gesloten voor dit programma, zodat er ook in Zuid-Holland bedrijventerreinen deel kunnen nemen aan de eerste fase. Werklandschappen van de Toekomst is nu op zoek naar drie enthousiaste bedrijventerreinen.

Wil je met jouw bedrijventerrein(en) een van de koplopers worden in Zuid-Holland? En gebruik maken van de kennis en expertise van Werklandschappen van de Toekomst? Meld jouw bedrijventerrein dan aan als Living Lab of Ambassadeursterrein.

Het aanmelden en het selectieproces loopt via Werklandschappen van de Toekomst. Meer info is hier te vinden via de website van het IVN.

Voor vragen hierover kun je ook terecht bij Werklandschappen van de Toekomst via: selectie@werklandschappen.nl