Om de kruising van de Binckhorstlaan met de Zonweg veiliger te maken komen er verkeersdrempels, een bredere fietsoversteekplaats en wordt er meer ruimte gemaakt voor bedrijfsbussen.

Om het kruispunt in de Haagse Binckhorst veiliger te maken wordt er ingezet op het handhaven van de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Daarom komen er in beide rijrichtingen verkeersdrempels en heuvels. Ook de plek waar fietsers de oversteek maken wordt breder, zodat ze eerder opvallen. En om ervoor te zorgen dat bedrijfsbussen die afslaan naar de Zonweg fietsers niet dwarszitten, wordt er voor de bussen meer ruimte gemaakt. Om te voorkomen dat er hard door de bocht kan worden gereden, komen er keien te liggen.

De Zonweg zelf krijgt nieuwe verkeerborden die meer opvallen en de geldende voorrangsregels beter onder de aandacht brengen. De verwachting is dat de werkzaamheden in de zomervakantie van dit jaar worden gedaan. In totaal gaan de aanpassingen 442.000 euro kosten. Dat geld komt uit de pot om de bereikbaarheid van het Central Innovation District en de Binckhorst te verbeteren.

Lees hier het volledige artikel op de website van Den Haag FM.

Foto: Susanne van der Kleij