Stichting I’M BINCK – het onafhankelijke platform van en voor de Binckhorst zet zich al dertien jaar in voor een toekomstbestendige en leefbare Binckhorst voor mens, plant en dier en meer sociale samenhang tussen bewoners en ondernemers, aandacht voor het (industriële) erfgoed en meer groen in het gebied.

Profieltekst penningmeester I’M BINCK

Als penningmeester maak je deel uit van het bestuur van de Stichting I’M BINCK. Dit bestuur bestaat op dit moment uit in totaal 8 mensen, waarvan het merendeel op één of andere wijze (professioneel of werkzaam of bewoner) is betrokken bij de ontwikkelingen van de Binckhorst.

De jaarlijkse omzet van de Stichting ligt rond de € 40.000,-. De Stichting ontvangt haar middelen uit jaarlijkse bijdragen van partners (rond de 45 bedrijven, projectontwikkelaars en particulieren), en subsidies van de gemeente Den Haag en diverse fondsen.

De Stichting is een netwerkorganisatie en vult dat in met het organiseren van netwerkbijeenkomsten, meedenken, doen en praten over de ontwikkelingen van de Binckhorst, en het uitvoeren van concrete projecten. Dat doen we altijd samen met zo veel mogelijk bewoners, bedrijven en andere geïnteresseerden.

We bemoeien ons verder met alles waarvan we vinden dat het de moeite waard is mits het een relatie heeft  met de sociale, culturele en fysieke ontwikkeling van de Binckhorst. De Stichting maakt de activiteiten kenbaar via de website www.imbinck.nl  en social media.

Als penningmeester zorg je voor:

  • Het opstellen van de begroting van de Stichting
  • Het binnenhalen van de jaarlijkse bijdragen van de partners
  • Het opstellen van de jaarrekening
  • Het bijhouden van de stand van uitgaven en inkomsten
  • Het betalen van rekeningen van de stichting
  • Het doen van BTW aangifte
 De functie van penningmeester is onbezoldigd en is voor 2 tot 3 uur in de week.

Je werkt hierin nauw samen met ons administratiekantoor die de jaarrekening opstelt.

Heb je interesse en/of wil je meer weten? Neem dan contact op via info@imbinck.nl