Op donderdag 29 november is het omgevingsplan Binckhorst vastgesteld in de raad. Daarbij zijn door de raad verschillende moties aangenomen. Een motie is een opdracht aan het college, vaak om iets te onderzoeken of te regelen. De raad liet via de moties weten veel belang te hechten aan participatie en samenwerking en vindt kwaliteit van de leefomgeving, inclusief de architectuur belangrijk. Ook werd aandacht gevraagd voor verbetering van het openbaar vervoer. Na de vaststelling duurt het nog 12 weken voordat het plan in werking treedt.

Gebiedsaanpak
Ook is de Gebiedsaanpak 2018 aangenomen. Dit betekent dat we voortvarend verder gaan met het uitwerken van het openbare ruimteplan, voorzieningen zoals scholen een plek gaan geven en de energie-infrastructuur gaan ontwerpen. Daar hebben we u ook bij nodig! Houdt u daarom de websites www.denhaag.nl/binckhorst en www.imbinck.nl in de gaten voor de bijeenkomsten hierover.