Meer structuur en formalisering met betrekking tot de inbreng jongeren, meer speel- en experimenteerruimte in de Binckhorst en meer praktijkmensen betrekken bij de ontwerpfase. Dat wensen de drie jongeren die 25 juni 2021 aan zet waren tijdens de KIP Lunch & Leersessie:

Yahya Algehaili, ontwikkelaar bij Fiets Labyrint
Alex Kypriotakis-Weijers, bedenker van Spacemodders
Nicky Lageweg, glazenwasser bij Nelis Company

Tijdens de bijeenkomst stond de vraag centraal wat we kunnen doen om werk zodanig te organiseren dat jongeren en ondernemers op korte termijn geholpen zijn en de Binckhorst op de lange termijn een voorbeeld wordt voor een circulaire arbeidsmarkt.

Wat is een circulaire arbeidsmarkt?

Die vraag wordt de online deelnemers aan de lunchsessie voorgelegd. Driekwart kiest voor een combinatie van talent gebruiken, kunnen blijven ontwikkelen en een betere afstemming tussen vraag & aanbod van werk. Op alle drie de onderdelen is werk aan de winkel en werden suggesties gedaan:

Mismatch vraag & aanbod
-Inzicht in jezelf en wat je daarmee kunt op de arbeidsmarkt onderdeel maken van het gehele onderwijscurriculum
-Werkstages met dit doel na je diploma / niet alleen voor jongeren, maar voor alle werknemers
-Lessen in ondernemerschap (ook als je niet van plan bent om eigen ondernemer te worden)

Een leven lang ontwikkelen: van praten naar doen
– Scholen/universiteiten naar plekken waar gewerkt wordt
– Meester/gezel mogelijkheden aanbieden

Ontdek en gebruik jouw talent (steeds opnieuw)
In de Binckhorst zijn veel initiatieven die dit ondersteunen, met als gemeenschappelijke deler dat persoonlijke ontwikkeling wordt gekoppeld aan vraagstukken uit het gebied. Vanuit het onderwijs is hier veel interesse voor. Na de zomer starten (onderwijs)programma’s waarbij deelname open staat voor geïnteresseerden, zoals de minor Mission Impact van de Haagse Hogeschool.

Je kunt de uitzending terugkijken of download het verslag met links naar de verschillende bijdragen.