Samen werken aan een groene, klimaatadaptieve Binckhorst

Het voormalige Haagse bedrijventerrein de Binckhorst transformeert tot stoere, woon- en werkplek. Groen is belangrijk om prettig en gezond te kunnen wonen en werken. Daarom slaan de overheid, marktpartijen en I’M BINCK de handen ineen, en verenigen zich in BINCKS GROEN. Op verschillende plekken gaan zij als collectief actief aan de slag met een klimaatadaptieve Binckhorst.

Op woensdag 14 oktober gaf wethouder Hilbert Bredemeijer (buitenruimte, groen, sport, onderwijs) van de gemeente Den Haag de aftrap voor deze unieke samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland, gemeente Den Haag, de gebiedsontwikkelaars ERA Contour, Local, VORM, Bouwfonds Property Development (BPD), Stebru, AM en I’M BINCK- hét platform van de Haagse Binckhorst. Dit collectief gaat samen met bewoners en ondernemers in de Binckhorst aan de slag om van de huidige, stenige omgeving een groene wijk te maken waar het prettig en gezond wonen en werken is.

Klimaatadaptieve Binckhorst

Met de warmere zomers en hevigere regenbuien is het belangrijk dat de nieuwe Binckhorst zich kan aanpassen aan de veranderingen in het klimaat. Voldoende groen kan overtollige regenval opvangen, schaduw bieden tijdens warme dagen en daardoor ook de temperatuur naar beneden brengen. In de huidige Binckhorst kan het ‘s zomers erg warm worden door de stenige omgeving; het is een zogenoemd hitte-eiland. Hier wil het collectief BINCKS GROEN verandering in brengen door op concrete locaties met groen aan de slag te gaan.

Klimaatadaptieve maatregelen verhogen het leefklimaat en daarmee de levenskwaliteit van de bewoners en ondernemers in de Bickhorst. Het gezamenlijke doel is een kwalitatief goede, groene en klimaatadapatieve buitenruimte. Waar ook ruimte is voor recreatie, het versterken van de biodiversiteit door bijvoorbeeld stadslandbouw, en meer mogelijkheden voor waterberging.

Eerste groene pilot

Na het digitale startsein door de wethouder is in een online bijeenkomst met geïnteresseerden gesproken over hun wensen en dromen voor een groene Binckhorst. Hoe maken we samen een stoere, stadse wijk met voldoende groen? Waarin opeenvolgende generaties gezond en met plezier leven, werken, spelen, produceren, feesten, recreëren, verblijven, bewegen en sporten? In een reeks van vier bijeenkomsten (digitaal of live) worden dit najaar concrete ideeën voor een eerste groene pilot in de Binckhorst gevormd. Onderdeel hiervan zijn onder andere een digitale fietstour langs inspirerende voorbeelden, werksessies, en een droom- en doe-sessie. Meer weten of meedoen: info@imbinck.nl /  www.imbinck.nl

Zie hier ook de presentatie die werd getoond tijdens de aftrap:

Presentatie Bincks Groen

 

Globaal vervolgprogramma najaar 2020:

In de komende maanden organiseren we nog 4 bijeenkomsten met het doel om in december samen eerste concrete ideeën voor concrete plekken in de  Binckhorst te kunnen ontwikkelen.

De vervolgbijeenkomsten zijn (online) en zien er als volgt uit:

 

Digitale tour langs inspirerende voorbeeldprojecten in Den Haag

Maandag 2 november 20.00-21.30 uur

In deze bijeenkomst werden voorbeelden besproken van initiatiefnemers die zelf aan de slag zijn gegaan met het creëren van bijzondere groene plekken in de stad zoals de Stads Oase Spinozahof (centrum) , het  Cromvlietpark (Molenwijk) of de Buiten Leeft (Delft) en het De Groene Kaap (Rotterdam) . We keken hoe deze initiatieven tot stand zijn gekomen, wat daarvoor nodig was (organisatorisch en financieel), welke hobbels er genomen moesten worden en wat we daarvan kunnen leren voor de Binckhorst.

2x digitale kennis-werksessies

Woensdagavond 11 november van 20.00-22.00uur

Maandag 23 november van 20.00-22.00 uur

In deze twee bijeenkomsten willen we onze kennis over groen en klimaat verbreden aangevuld door onderwerpen die in de aftrap sessie op 14 oktober via de Mentimeter werden genoemd. Denk aan groen en de identiteit van de Binckhorst, tijdelijke natuur, stadslandbouw/producerende ecosysteemdiensten, (fruit en noten) bomen, bijenlandschap, wateropvang, koele plekken, …

 

Droom- en doe-sessie:

Woensdagavond 9 december van 20.00-22.00 uur

In deze sessie gaan we de opgedane kennis omzetten in concrete ideeën over een aansprekende  buitenruimte in de Binckhorst. Hoe gaan die ideeën eruit zien; welke vervolgstappen zijn nodig om tot concretisering over te gaan? Wat is de eerste concrete pilot op welke locatie in het gebied?

We verheugen ons op de vervolgbijeenkomsten waarin wij met jullie verder in gesprek gaan over thema’s die jullie belangrijk vinden om prettig in de Binckhorst te kunnen wonen en werken!

Contact: info@imbinck.nl