De Binckhorst wordt een stukje groener in 2021

Het voormalige Haagse industrieterrein de Binckhorst transformeert met minimaal 5000 nieuwe woningen tot een stoere woon- en werkplek. Daarbij hoort een hoogwaardige leefomgeving waar men kan sporten, bewegen, spelen, ontmoeten en verblijven. Een middel om dat te bewerkstelligen is het vergroenen van de Binckhorst.

Wethouder Hilbert Bredemeijer verrichtte in oktober 2020 de officiële aftrap van het initiatief Binck’s Groen. Tijdens vijf digitale bijeenkomsten konden (toekomstige) bewoners en ondernemers meedenken en zelf groene plannen voor de Binckhorst maken. Vele goede en verrassende ideeën zijn aan bod gekomen, zoals tijdelijk en eetbaar groen, bijenlandschappen, natuurlijke regeneratie van vervuilde grond met schimmels en planten, vergroenen van bestaande daken en een groene (hard)looproute door het gebied. Samen met de gemeente, de provincie, de ontwikkelaars en I’M BINCK gaan de bewoners en ondernemers nu aan de slag om deze pilots in 2021 te realiseren.

Er is nog ruimte voor mensen om aan te sluiten. Heb je groene vingers? Wil je een eigen (reizend) moestuintje in de Binckhorst? Heb je ideeën over een mooie groene (hard)looproute? Wil je jouw dak in de Binckhorst ook vergroenen? Wil je zorgen dat de Binckhorst een bijenparadijs wordt?

Meer weten of mee doen? Neem dan contact op via: info@imbinck.nl