Een pop-up boomkwekerij, groene (hard)looproutes, reizende plantenbakken. De plek waar je dit kunt vinden is de Haagse Binckhorst. Het voormalige industrieterrein kleurt groen! Sabrina Lindemann, een van de initiatiefnemers van Bincks Groen, vertelt hoe ze dat doen en waarom het eigenlijk nodig is.

Sabrina denkt vanaf het eerste uur mee met de plannen in de Binckhorst. De komende jaren verandert de Binckhorst in een stoer woon- en werkgebied met nieuwe woningen. Om prettig en gezond te kunnen wonen en werken is groen belangrijk. “Groen maakt gelukkig. Zeg nou zelf: wie wil er nu leven in een stenen woestijn?! Niemand!”, zegt Sabrina.

Met haar netwerk Bincks Groen, dat valt onder platform I’M BINCK, werkt zij met de gemeente, provincie, marktpartijen, (toekomstige) bewoners en ondernemers samen om de huidige stenen omgeving klaar te maken voor de toekomst. “Het klimaat is op hol geslagen: we hebben warmere zomers en hevigere regenbuien. We kunnen er nu voor zorgen dat de Binckhorst zich kan aanpassen aan die veranderingen van het klimaat.”

De gemeente heeft de Binckhorst aangewezen als proeftuin voor duurzaamheid en vergroening. Initiatieven die wateroverlast, droogte en hitte tegengaan krijgen de ruimte. “Planten, bomen, boomspiegels, struiken en gras kunnen overtollige regenval opvangen en schaduw bieden tijdens warme dagen. Daardoor gaan de temperatuur omlaag. Zo maken er er een leefbare plek van voor mens en dier”, legt Sabrina uit.

In het najaar van 2020 kwamen bewoners en werkenden tijdens bijeenkomsten van Bincks Groen met veel ideeën. Zes ideeën worden verder uitgewerkt, zoals CarWeide; bijenhotels en bijenlandschappen; natuurlijke regeneratie (herstel) van vervuilde grond met schimmels en groen; groene (hard)looproutes; tijdelijk en eetbaar groen en ten slotte bestaande daken groener maken.

Een van de ideeën is CarWeide dat medio september door wethouder Hilbert Bredemeijer (Buitenruimte) werd geopend. CarWeide is een nieuwe tijdelijke plek voor Bincks Groen, een ontmoetingsplek voor bewoners, ondernemers, scholieren en andere partijen en een pop-up boomkwekerij.

De naam CarWeide verwijst naar de voormalige bouwmarkt De Karwei, naar geparkeerde auto’s die er ook te vinden zijn, en vooral naar het groen dat er de komende jaren moet komen. “Het is een groene kraamkamer. Boompjes kweken we hier op tot ze groot genoeg zijn en we ze op een andere permanente plek in de Binckhorst kunnen uitzetten. Kijk! De natuur neemt het nu al langzaam al over”, zegt Sabrina wijzend naar het opkomende groen.

CarWeide is ook de klusplek van de zogenaamde ‘Binckbakken’. Deze tuinbakken gaan een reizend bestaan leiden langs versteende plekken en braakliggende kavels in de Binckhorst om zo voor meer groen te zorgen. Verder is CarWeide een centraal punt op de groene hardloop- en wandelroutes die eerder al zijn uitgezet, wordt het een plek voor onderwijs en komt er een bijenhotel. “Dit alles doen we heel nadrukkelijk met de bewoners en werkenden.“

De komende jaren komen er veel nieuwe woningen in de Binckhorst. Ook gaan oude kantoorpanden dienst doen als woningen en op sommige plekken komt er hoogbouw. Bincks Groen wil ervoor zorgen dat de Binckhorst nu al en veel meer vergroent.

“Groen moet een rol spelen in de nieuwe samenleving die hier ontstaat. Naast de drie bestaande woonkernen aan de Trekvliet, het Binckeiland en het Maanplein komen er woontorens van 140 meter. Dit gebied gaat dus extreem veranderen en we moeten ervoor zorgen dat er ruimte voor groen blijft maar vooral ook nieuw groen gemaakt wordt. Wel groen dat bij de Binckhorst past: stoer, ruig en robuust”, zegt Sabrina.

Lees verder op de website van Het Haagse Groen.