Fotografie: Marsel Loermans

Jonge bomen en struiken redden op plekken waar ze anders door de versnipperaar zouden gaan vanwege bijvoorbeeld bouwplannen en diezelfde jonge bomen en struiken dan gebruiken om de buurt weer mee te vergroenen? Op zondag 12 december vond dit plaats in de Binckhorst!

Iedereen was welkom die mee wil werken aan de vergroening van dit gebied. We hebben een aantal bomen en struiken in de Binckhorst uitgegraven en herplant op de CarWeide, een braakliggende kavel aan de Binckhorstlaan hoek Mercuriusweg. Langzaam verandert deze plek zo tot een groene oase. Mocht je zelf ook ideeën hebben voor bijvoorbeeld het plaatsen van een eigen boom of het doneren van planten die jij niet meer in je tuin wil hebben, dan is daar alle ruimte voor. Neem contact op via info@imbinck.nl

Achtergrond
De Binckhorst ondergaat al een aantal jaren een ingrijpende transformatie van industrie en bedrijventerrein naar stedelijk werk- en woongebied. In de huidige ontwikkelplannen is nog weinig ruimte gereserveerd voor groene en gezellige plekken om te ontspannen en elkaar te ontmoeten, terwijl er wel volop gebouwd gaat worden en er steeds meer bewoners komen wonen.

Met het project Bincks Groen zijn het platform I’M BINCK, projectontwikkelaars, gemeente, provincie, bewoners en geïnteresseerden al gestart met pilots om de Binckhorst nu al groener en klimaatadaptiever te maken. Een van die pilots is het
maken en inrichten van verplaatsbare tuinbakken die een reizend bestaan door de Binckhorst gaan krijgen. Met het door de gemeente tijdelijk beschikbaar stellen van de kavel CarWeide hebben we nu ook een plek om samen met bewoners, maakbedrijven, scholieren, en andere geïnteresseerden het vergroenen van de Binckhorst vorm te kunnen geven.

De TREE-party werd georganiseerd in samenwerking door Urban Sync, I’M BINCK,
Meer Bomen Nu/ Urgenda, Stichting Philadelphia en de gemeente Den Haag.

Fotografie: Marsel Loermans