Meer groen in de Haagse Binckhorst

Op 15 september heeft wethouder Hilbert Bredemeijer (Onderwijs, Sport, Buitenruimte) de CarWeide officieel geopend. Scholieren zijn aan de slag gegaan met het ontwerpen van de eerste Binckbakken voor tijdelijk groen en is een eerste miniatuur prototype aan het publiek gepresenteerd.

Op de hoek van de Binckhorstlaan met de Mercuriusweg in de Binckhorst, de locatie waar vroeger de Karwei in de Binckhorst was gevestigd, komt een nieuwe tijdelijke plek voor Bincks Groen, de CarWeide. De naam verwijst naar de eerdere bestemming van de kavel, naar de geparkeerde auto’s die er ook te vinden zijn, maar vooral naar het groen dat er de komende jaren zijn plek gaat krijgen.

Samen met bewoners, ondernemers, scholieren en andere partijen uit de Binckhorst, Laak en Voorburg wordt deze locatie gebruikt als kweektuin en ontmoetingsplek, om zo de Binckhorst nu al te vergroenen. De CarWeide zal ook de klusplek  worden van de zogenaamde ‘Binckbakken’. Deze tuinbakken voor tijdelijk groen gaan de komende jaren een reizend bestaan leiden langs versteende plekken en braakliggende kavels in de Binckhorst.

De ambitie is dat de CarWeide zich de komende jaren ontwikkelt tot een uitnodigende groene ontmoetingsplek voor bewoners en werkenden in de Binckhorst en omgeving. Een plek voor spontane en georganiseerde ontmoetingen. Bincks Groen werkt al aan enkele concrete bijeenkomsten en activiteiten op de locatie. Zo zal de CarWeide een centraal punt vormen op de groene hardloop– en wandelroutes die in de Binckhorst en Laak zijn uitgezet. Ook zal de locatie gebruikt worden voor onderwijs en zal er een bijenhotel neergezet worden, met bijbehorend landschap.

Fotografie: Susanne van der Kleij