Op 6 maart gaan we voor de laatste keer in dit seizoen boompjes planten op de CarWeide.

Wil je meedoen? Meld je dan aan via info@imbinck.nl

Op de hoek van de Binckhorstlaan en Mercuriusweg, de vroegere locatie van de Karwei, werkt Bincks Groen aan een nieuwe plek voor de Binckhorst: de CarWeide. Deze plek ontwikkelt zich de komende jaren tot een uitnodigende groene ontmoetingsplek voor bewoners en werkenden in de Binckhorst. De plek wordt onder andere gebruikt als startlocatie voor de binckbakken. Sommige van deze tuinbakken voor tijdelijk groen zullen de komende jaren van locatie wisselen, afhankelijk van de bouwontwikkelingen. De bakken worden dan op verschillende versteende plekken en onbebouwde terreinen in de Binckhorst geplaatst.

De CarWeide wordt ook gebruikt voor allerlei andere bijeenkomsten en activiteiten vanuit Bincks Groen zoals de groene hardloop- en wandelroute door de Binckhorst en Laakkwartier en bijenhotels met bijbehorend landschap. Daarnaast is Urgenda vanuit het project Meer Bomen Nu een bomenhub gestart op de CarWeide. Jonge boompjes uit de Haagse Regio worden hier in de wintermaanden ingekuild om vervolgens uit te delen aan geïnteresseerden die ze op andere plekken in Den Haag een nieuwe bestemming kunnen geven.

De CarWeide is een samenwerking van Bincks Groen met I’M BINCK, Urban Sync, het Huygens Lab, bewoners, maakbedrijven, onderwijsinstellingen en de gemeente Den Haag. 

Datum: Zondag 6 maart 2022
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Locatie: Castorstraat 4, 2516 AM Den Haag