Op 1 juli 2022 is helaas een eind gekomen aan een 3-jarig samenwerkingsverband Kenniswerkplaats KIP (Kennis in Productie). I’M BINCK werkte daarin samen met de WUR, HHS en ACCEZ aan het op de kaart zetten van circulaire gebiedsontwikkeling, met de Binckhorst als praktijkvoorbeeld. Dat is niet gelukt en ook jammer, omdat de activiteiten die zijn georganiseerd op veel enthousiasme konden rekenen.

De belangrijkste reden is dat gemeente (vanuit haar rol als gebiedsontwikkelaar) en de projectontwikkelaars onvoldoende aangehaakt waren bij KIP. Dit was lastig, zowel bij de agendering van activiteiten als ook de toepassing van opgebouwde kennis. Lees de eindevaluatie die de partners hebben opgesteld, met daarin aanbevelingen voor de toekomst.

De diverse uitkomsten van het onderzoek in de Binckhorst zijn gepubliceerd in het rapport ‘Perspectieven op Circulaire Gebiedsontwikkeling: Lessen uit de Binckhorst en andere gebiedsontwikkelingen’. Namens I’M BINCK leverde Bram Heijkers een bijdrage met een onderzoek naar Nieuwe Business Modellen.

Irmgard Bomers van I’M BINCK organiseerde o.a. een KIP Paasontbijt, diverse KIP Kennissessies en meest recent Binckse Toekomstmakers. Daarnaast werd een bijdrage geleverd aan de KIP Colleges en werd de Binckhorst internationaal op de kaart gezet met een Parade tijdens de UNESCO conferentie over duurzame impact maken met art & science.

De LinkedInpagina van Kenniswerkplaats KIP wordt gecontinueerd onder de vlag van I’M BINCK. Ook zal worden bekeken of/hoe het concept van Binckse Toekomstmakers een vervolg kan krijgen.