Met trots kijken wij terug op een jaar waarin wij veel aandacht hebben geschonken aan het meer en eerder vergroenen van de Binckhorst: zaailingen, struiken en jonge boompjes weggeven aan anderen i.s.m. MeerBomenNu op de CarWeide, geveltuinen aanleggen op meerdere plekken in de Binckhorst zodat we hittestress kunnen reduceren. We zijn nieuwe samenwerkingen aangegaan zoals met de IVN Stadsvergroeners, een groep jongvolwassenen die zich inzetten voor een groene en klimaatbestendige stad en we hebben de samenwerking verdiept met de gemeente en Duurzaam Den Haag. Tevens vond in 2023 de kick-off plaats van het wandelroutenetwerk langs Binckplekken, Erfgoed & Groen in nauwe samenwerking met de Stichting Haags industrieel erfgoed (SHIE) bekijk hier de route.

Verder zijn in 2023 weer zichtbaar stappen genomen om Ruimte voor Lopen te realiseren: de verkeersveiligheid op de Zonweg is verbeterd door de aanleg van een oversteekpunt en een voorstel om de Binckhorst beter toegankelijk te maken voor voetgangers en fietsers vanaf station Laan van NOI is in november naar de gemeenteraad gestuurd. Deze punten zijn aangedragen in het advies dat I’M BINCK als partner van de City Deal Ruimte voor Lopen in het voorjaar aan de gemeente heeft aangeboden.

Wij hebben velen van jullie ontmoet tijdens onze netwerkbijeenkomsten waar bewoners, lokale bedrijven en andere geïnteresseerden op verrassende plekken in de Binckhorst bij elkaar kwamen. Het jaar 2023 bracht ook de eerste editie van BINCK’S GARDEN SESSIONS, met een goed bezocht en fantastisch muziekoptreden op de CarWeide georganiseerd door Sandro Bruti (van Jero Papierwarenfabriek & Stichting Dramtune) en I’M BINCK. Dit smaakt naar meer. We gaan ook in 2024 door met het cultureel programmeren van het stoere stukje groen; de CarWeide op de hoek van de Mercuriusweg en de Binckhorstlaan.

Ondertussen worden er steeds meer woningen en voorzieningen gerealiseerd in de Binckhorst, en is er ook al een basisschool (KC de Binck) en een middelbare school (John Dewey College) in het gebied geopend. Met de middelbare school werkt I’M BINCK in diverse projecten samen. Zo hebben leerlingen meegedacht over het zwerfafvalprobleem op de CarWeide en gaan zij in het nieuwe jaar één van de ideeën ook daadwerkelijk uitvoeren; een bijzondere prullenbak gemaakt van afvalmaterialen, versierd met streetart.

I’M BINCK zet zich ook in 2024 weer in voor een leefbare en toekomstbestendige Binckhorst voor mens en dier. Deze doelstelling concretiseren we op dit moment door te werken aan een klimaatdeal ‘Duurzame leefomgeving’ voor de Binckhorst die we eind januari willen overhandigen aan de gemeente Den Haag.

Wil jij ook input leveren, of ben je gewoon nieuwsgierig? Meld je dan aan voor de bijeenkomst op dinsdag 23 januari van 14:30 tot 17:00 uur. Klik hier voor meer informatie of stuur ons een mail via info@imbinck.nl

Wij danken jullie graag voor de inzet en het prettige samenwerken. En we danken onze partners voor hun bijdrage en ondersteuning zodat we ook in 2024 onze activiteiten kunnen continueren.

Geniet van de feestdagen en voor 2024 wensen wij jullie veel gezondheid, wijsheid en geluk.

Met hartelijke groet,

Namens het team van I’M BINCK
Gert-Joost Peek (voorzitter), Sabrina Lindemann, Hans Buurman (penningmeester), Helen Land, Irmgard Bomers, Victor de Vries, Herman Tijsen, Harrie Ozinga en Susanne van der Kleij.

I’M BINCK- samen maken we de Binckhorst