Meer speelruimte in de openbare ruimte?

Meer speelruimte in de openbare ruimte?

Alex Kypriotakis-Weijers heeft voor zijn master Architecture, Urbanism & Built Environment aan de TU Delft met voorbeelden in de Binckhorst onderzocht hoe je methoden uit de gamewereld kunt toepassen voor de ontwikkeling van het gebied. ‘Space Modders’ noemt hij...