Meer groen in de Haagse Binckhorst

Op de hoek van de Binckhorstlaan met de Mercuriusweg, de locatie waar vroeger de Karwei in de Binckhorst was gevestigd, komt een plek voor Bincks Groen. Samen met bewoners, ondernemers, schoolkinderen en andere partijen wordt deze locatie gebruikt als het groene broeinest en ontmoetingsplek om zo de Binckhorst meer groen te maken. Deze locatie zal onder andere gebruikt worden als startlocatie van de zogenaamde ‘Binckbakken’. Deze tuinbakken voor tijdelijk groen gaan de komende jaren een reizend bestaan leiden langs versteende plekken en braakliggende kavels in de Binckhorst. Naast ruimte voor initiatieven van Bincks Groen zal de locatie  ook gebruikt gaan worden voor tijdelijke parkeerplekken.

Ambitie is dat deze plek zich de komende jaren ontwikkelt tot een uitnodigende groene ontmoetingsplek voor bewoners en werkenden in het gebied. Zo zal de locatie ook gebruikt gaan worden voor  andere bijeenkomsten en activiteiten vanuit Bincks Groen zoals de in het voorjaar uitgezette groene hardloop– en wandelroute door de Binckhorst en Laak en een bijenhotel met bijbehorend landschap.

Achtergrond informatie Bincks Groen

De Binckhorst verandert de komende jaren van industrie-en bedrijventerrein naar een gecombineerde woon-werkwijk. Om te komen tot een levendige stadswijk is het belangrijk dat er voldoende (groene) plekken zijn waar bewoners en werkenden in het gebied elkaar kunnen ontmoeten. Bincks Groen is een samenwerkingsverband tussen provincie Zuid-Holland, gemeente Den Haag, de gebiedsontwikkelaars ERA Contour, Local, VORM, BPD, Stebru, AM en I’M BINCK- hét platform van de Haagse Binckhorst. Samen zetten zij zich in om de Binckhorst groener te maken ook tijdens de transformatiefase. Bincks Groen biedt een unieke kans om samen met de bewoners en ondernemers de leefomgeving van de Binckhorst nu al een boost te geven en zo snel mogelijk aangename plekken te creëren waar men kan vertoeven en elkaar kan ontmoeten (placemaking).

Contact: Sabrina Lindemann, info@imbinck.nl I’M BINCK platform van de Haagse BInckhorst