Help mee onze groene oase in een versteend gebied tot bloei te laten komen. Op vrijdag 10 maart doen we mee aan de landelijke NL Doet dag. Kom jij ons ondersteunen?

Sinds 2021 werkt initiatief BincksGroen in de Haagse Binckhorst aan de CarWeide, een groene ontmoetingsplek voor nieuwe bewoners, werknemers, scholieren, en vele andere geïnteresseerden in de Binckhorst), een oud industrie-en bedrijventerrein dat nu wordt ontwikkeld tot een gemengd woon -en werk gebied. Het gebied is erg stenig en zomers is het een groot hitte-eiland, fijne ontmoetingsplekken zijn schaars.

BincksGroen zet zich in voor meer en eerder groen in de Binckhorst en voor het samen creëren van een levendige ontmoetingsplek waar ook sport en spel een plek heeft. Inmiddels hebben we samen al meer dan 1000 boompjes geplant op de CarWeide en kun je er in de lunchpauze heerlijk in de zon of de schaduw zitten, anderen ontmoeten, en even ontspannen. We zijn blij dat we op de kavel samen werken met het initiatief Meer Bomen Nu van Urgenda. Zij gebruiken in de winter een deel van de kavel als bomenhub. Op zogenaamde uitdeeldagen kan iedereen langs komen en bomen meenemen voor de eigen tuin of elders.

ONZE ACTIVITEITEN OP NL DOET DAG OP 10 MAART

Om onze groene ontmoetingsplaats nog aantrekkelijker te maken voor mensen, dieren én insecten gaan we op de NL Doet dag aan de slag met een aantal concrete klussen zoals:

1. Het aanleggen van een bloemrijk bijenlandschap en het bouwen van een bijenburcht voor de wilde bij.

2. Het installeren van 3 watertonnen bij onze buren en een dicht bij gelegen school zodat we het regenwater kunnen opvangen en hergebruiken voor de planten op de CarWeide.

 3. Het maken van houten naambordjes voor de bomen en struiken die we tot nu toe hebben geplant zodat we de bomen en struiken beter kunnen leren kennen.

4. We timmeren uit pallethout grote letters waarmee we het woord WELKOM in elkaar zetten en op het dak van onze container gaan installeren, en we maken een informatiebord voor wat je op de CarWeide kunt doen en waarom die plek er is.

5. We maken samen een geveltuin en een groene gevel bij onze buren als startpunt voor veel meer geveltuintjes zodat het groen zich meer door de wijk gaat verspreiden en het in toekomst ook prettiger is om daar te gaan lopen. Voor de groene gevel moet een klimconstructie voor klimplanten gemonteerd worden aan de gevel.

  Impressies bomenplanten op 29 janauri 2023