Voorstel KIP+
Inrichting co-workingspace Permanent Future Lab

Op een klein postzegeltje in de Binckhorstlaan 342 is sinds medio 2019 Kenniswerkplaats KIP (Kennis In Productie) actief, een samenwerkingsverband tussen ACCEZ, Centre for Sustainability, I’M BINCK en de gemeente Den Haag.  Om de omslag naar circulair denken én doen steviger te kunnen profileren is ruimte nodig is waar de theorie in praktijk zichtbaar is: een permanent future lab. Die plek is beschikbaar in het pand Binckhorstlaan 340 op de begane grond -een plek die sinds 2018 leeg staat. Door deze plek tijdelijk in te richten als een co-workingspace worden niet twee, maar drie vliegen in één klap geslagen.

De plannen sluiten aan bij het voorstel KIP 2.0, gericht op continuïteit van de activiteiten en de waarde* die sinds 2019 is gecreëerd vanuit Kenniswerkplaats KIP, geven uitvoering aan het commitment dat de Raad in Laak in januari 2020 heeft uitgesproken en is te combineren met de plannen die de gemeente (EZ/OCW) zelf heeft met het pand.

De grotere context

Samen ontwikkelen we de Binckhorst tot een inclusief, authentiek en circulair gebied. De focus bij KIP+ is gericht op inclusiviteit en dóen. Daarmee is direct de toegevoegde waarde duidelijk ten opzichte van de kenniswerkplaats KIP, waar denken en circulariteit het uitgangspunt is. Natuurlijk is er verbinding tussen KIP en KIP+. Voor beide initiatieven geldt dat de gebiedsontwikkeling van de Binckhorst centraal staat, alle activiteiten toegankelijk zijn voor iedereen die kennis wil delen en een bijdrage wil leveren aan het gebied.

Wat is de bedoeling in KIP+

Pionieren. Dat is in essentie de bedoeling van de plek die we op het oog hebben: een stoere/ruwe plek die samen met jongeren wordt ontwikkeld en ingericht en waar de nieuwste technologie en hardware wordt gedeeld. Iedereen mag meespelen, uitvinden en nieuwe ideeën ontwikkelen. Denk qua technologie aan robots, brainscanners, VR toepassingen, computers, servers, chips en controllers.

Ontmoeten. Van debuut-dummie tot neuro-nerd. Iedereen is welkom, ongeacht achtergrond, leeftijd en diploma’s. Vanuit onderwijsperspectief is het een plek waar Sciencecenter/TU, BetaFactory/HHS, Techniekhuis/ROC elkaar ontmoeten. Vanuit ondernemersperspectief is het de plek waar talent voor het oprapen ligt en voor de gemeente een plek waar werkgelegenheid ontstaat. Voor de ontwikkeling van de Binckhorst is het een plek waar gemeente, bedrijven en ontwikkelaars jongeren stimuleren om mee te werken aan gebiedsopgaven.

Exposeren. Een authentieke plek waar het resultaat van alle inspanningen op het gebied van een inclusieve en circulaire ontwikkeling te zien is. Dit is hard nodig om alle sceptici te laten zien dat het kan.

Inzet gericht op meervoudige waardecreatie

  • Sociale waarde: een plek waar jonge mensen zich in de praktijk kunnen ontwikkelen, ook buiten de school (people)
  • Ecologische waarde: focus op technologie als fundament van de Binckhorst als learning ecology (planet)
  • Economische waarde: een brug naar de toekomst van werk(gelegenheid) in de Binckhorst (profit)

Beoogde projecten vanuit KIP+

  • Renovatie van ruimte(s) in samenwerking met (V)MBO en Sterk TechniekOnderwijs Haaglanden, rekening houdend met de tijdelijkheid van de plek;
  • Organisatie gebiedschallenges gericht op jongeren in samenwerking met Impact City, projectontwikkelaars en Haagse Hogeschool/ Mission Zero
  • Gave maakprojecten gericht op jongeren in samenwerking innovatieve en aansprekende lokale bedrijven zoals SickBoard, Q42 en 24/7 Waves. Qua projecten valt te denken aan een eigen longboard maken, nieuwe producten ontwerpen en maken van afvalplastic en je eigen game ontwikkelen
  • Futureproof projecten rond data opslag, alternatieve verdienmodellen en de toekomst van werk i.s.m. Threefold.io, CircuitNederland en NextNature.

Potentiële partners

Het enthousiasme is groot. Onderstaande bedrijven en organisaties hebben het afgelopen jaar interesse getoond en zien ook daadwerkelijk mogelijkheden om bijdragen te leveren. Zodra de gemeente akkoord is met de tijdelijke ingebruikname van het pand kan worden gestart.

Gemeente/Raad van Laak/Impact City – Sterk Techniek Onderwijs Haaglanden – Haagse Hogeschool/Mission Zero – Innovatieve bedrijven, zoals Q42 en 24/7 Waves – Philadelphia Zorg – Foxtaal/ParticiMeer – Co-inpetto Farm – Seats2Meet/Permanent Future Lab – Vadercentrum ADAM

Financiering

Initiatiefnemer voor de ontwikkeling van de co-workingspace is de I’M BinckPraktijkAcademie. Van de partners wordt een eigen bijdrage in geld en/of tijd en/of middelen gevraagd. Indien nodig kan voor deelprojecten additionele financiering worden aangevraagd bij Fonds 1818, Rabobank en de Stadmakers (verenigde projectontwikkelaars). Voor de projectontwikkeling is de I’M Binckpraktijkacademie verantwoordelijk.

Stand van zaken

Vanwege stagnatie in de voortgang is op 3 december 2020 een Hartenkreet – inzake co-workingspace naar de gemeenteraad gestuurd. De brief is in de gemeenteraad van 17 december als ingekomen stuk geregistreerd onder nummer 10054689 en op 2 maart beantwoord. Daarnaast heeft een tweetal partijen op 4 december een motie ‘sv leren in de Binckhorst’ over hetzelfde onderwerp ingediend. De motie wordt op verzoek van de gemeenteraad door het college beantwoord.

31 december 2020: Kenniswerkplaats KIP wordt verzocht om de bescheiden ruimte die het bezet te ontruimen.
2 maart 2021: Brief ontvangen van het college van B&W met de mededeling dat men in de eerste helft van 2021 duidelijkheid denkt te kunnen geven over de tijdelijke en toekomstige situatie rond het pand en in gesprek gaat over een mogelijk huurvoorstel.
2 maart 2022:  Nog niets vernomen en staat het pand nog steeds leeg.
1 juli 2022: Kenniswerkplaats KIP wordt opgeheven vanwege het ontbreken van support door de gemeente.
16 september 2022: Op LinkedIn verschijnt een bericht van VORM over een binnenkort te openen Informatiecentrum op de begane grond van het betreffende pand.

Heb je ook interesse om een bijdrage te leveren aan de realisatie van een co-workingspace? Neem dan contact op met Irmgard@imbinck.nl / 06-26146446.