I’M BINCK, het platform van de Haagse Binckhorst, kijkt trots terug op de vele leuke activiteiten en samenwerkingen met jullie (lokale bedrijven, maatschappelijke organisaties, bewoners) die we weer hebben kunnen realiseren in de Binckhorst.

Ook hebben we in 2022 belangrijke issues kunnen agenderen bij de gemeente zoals meer ruimte in de Binckhorst voor leren en werken, meer en eerder groen in het gebied, meer ruimte om prettig en veilig te kunnen lopen en wandelen. Aandacht voor het zichtbaar en beleefbaar maken van het culturele en industriële erfgoed (i.s.m. de SHIE) als ankerpunten met het verleden, en meer plekken voor recreatie en bewegen.

Groen en klimaat zijn helaas nog steeds een ondergeschoven kindje in de Binckhorst en met alle nieuwe plannen voor het gebied is het belangrijk om zaken zoals de kwaliteit van de leefomgeving, duurzaamheid, voldoende betaalbare ruimte voor werken en cultuur te blijven agenderen.

We danken jullie dan ook voor het prettige samenwerken en wensen jullie voor 2023 veel gezondheid, wijsheid en geluk.

Met hartelijke groet,

Het team van I’M BINCK

Gert-Joost Peek (voorzitter), Hans Buurman (penningmeester), Sabrina Lindemann, Helen Land, Irmgard Bomers, Victor de Vries, Herman Tijsen, Harrie Ozinga en Susanne van der Kleij.