Plekken van betekenis voor de identiteit van de Binckhorst

Binckplekken

 

Doel

De gemeente heeft in het beeldkwaliteitsplan van de Binckhorst een dertiental ‘Binckplekken’ benoemd als identiteitsdragers van de Binckhorst: “het zijn plekken van betekenis voor de identiteit van de Binckhorst door cultuurhistorische waarden en een bijzonder programma met publiekstrekkende werking”. I’M BINCK ziet deze plekken bij uitstek als ruimtelijke vertaling van de eerder vastgestelde Kernwaarden. Door deze plekken samen met onze partners o.a. te voorzien van een programma maken we de Kernwaarden concreet en houden we het gesprek daarover actueel. De relatie van de Binckplekken met groen in de openbare- en buitenruimte is daarbij een belangrijk onderdeel. Door de Binckplekken, die verspreid liggen door de hele Binckhorst, middels robuust groen met elkaar te verbinden ontstaat een groen netwerk dat uitnodigt om door de Binckhorst te kunnen wandelen en fietsen.

 

Historie

I’M BINCK heeft samen met haar netwerk de ‘Kernwaarden Binckhorst 2017-2030’ geformuleerd die in 2017 in de gemeenteraad zijn bekrachtigd en inmiddels zijn opgenomen in de gebiedsaanpak en het omgevingsplan van de gemeente. In het Stadslab (2018-0219) is o.a. onderzocht hoe de kernwaarden geborgd kunnen worden in het gebied.

In 2020 is het initiatief Bincks Groen opgericht, een bijzondere samenwerking die bestaat uit Provincie Zuid Holland, gemeente Den Haag, de ontwikkelaars Era Contour, Local, VORM, BPD, Stebru, AM, en I’M BINCK- hét platform van de Haagse Binckhorst.

 

Actueel

Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt het project ‘Samen Erfgoed maken in de Binckhorst’ waarin de gevormde erfgoedgemeenschap rondom de Kernwaarden van de Binckhorst verder gefaciliteerd wordt. Dat doen we door het netwerk van Binckplekken zichtbaar en ervaarbaar te maken en de dialoog over de betekenis van deze plekken in het gebied maar ook voor de rest van de stad aan te wakkeren. De Binckplekken zijn niet alleen fysieke ankerpunten met het verleden maar juist ook plekken waar de toekomst van de Binckhorst tot leven kan komen. In april 2021 moet daarvoor het plan van aanpak gereed zijn.

 

Meedoen of meer weten?

Neem contact op met Sabrina Lindemann: 06-40012241 of sabrina@imbinck.nl

 

Lees meer in:
Sabrina Lindemann

Sabrina Lindemann

Buro OpTrek en oprichter I’M BINCK | bestuurslid

 

sabrina@imbinck.nl

06 400 12 241

Urban catalyzer, verbinder en ruime ervaring met participatieprocessen.

Samen werken aan de Binckhorst vanuit bestaande kwaliteiten en potenties.

Gert-Joost Peek

Gert-Joost Peek

Partner I’M BINCK | voorzitter bestuur

 

gert-joost@imbinck.nl

06 558 90 060

Stedelijk veranderaar; lector Gebiedsontwikkeling en Transitiemanagement, Kenniscentrum Duurzame HavenStad, Hogeschool Rotterdam

A. Bink36
B. Trekvlietplein
C. Afvalkathedraal / Poolsterhaven
D. Uranushaven
E. Kasteeltuin
F. Fokkerhaven
G. Jupiterkade
H. Pollux / Orionstraat / Komeetweg / industriehallen
I. Begraafplaats St. Barbara
J. Betonfabriek
K. Industriehallen (Melkwegstraatcomplex)
L. Saturnushaven
M. Cabellero Fabriek

recente berichten over binckplekken

TERUGBLIK I’M BINCK 2022

TERUGBLIK I’M BINCK 2022

I’M BINCK- het platform van de Binckhorst kijkt trots terug op de vele samenwerkingen met ondernemers, bedrijven, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, bewoners, de gemeente en ontwikkelaars die we in het afgelopen jaar weer in de Binckhorst hebben kunnen realiseren. We danken iedereen voor het vertrouwen en verheugen ons op vervolg!

Lees meer
Binckplekken komen tot leven

Binckplekken komen tot leven

De Binckhorst heeft een rijke geschiedenis. Van oude sporen van de Romeinen, groene polder tot in de recente tijd als industrie -en bedrijventerrein. De gemeente heeft in het beeldkwaliteitsplan voor de Binckhorst officieel 14 zogenaamde Binckplekken benoemd; cultureel en industrieel erfgoed zoals het kasteel bij de Trekvliet en de oude kraanbaan in de Binckhaven. Deze plekken zijn belangrijk voor de identiteit voor de nieuwe wijk , maar nu nog veel te weinig bij de nieuwe bewoners, bedrijven, werknemers en bezoekers bekend. 

Lees meer
DNA sessie gebiedsontwikkelaar AM

DNA sessie gebiedsontwikkelaar AM

Maandagochtend 7 februari was I’M BINCK uitgenodigd door gebiedsontwikkelaar AM om mee te denken over de essenties van het oude Asfalt centrale terrein (HAC locatie). Samen met diverse anderen die wonen of werken in of aan de Binckhorst, waaronder ook enkele medewerkers van de gemeente en het projectteam van AM zijn we aan de slag gegaan.

Lees meer
Atelier Lopen in de Binckhorst

Atelier Lopen in de Binckhorst

De gemeente Den Haag en I’M BINCK gaan in 2022 een pilot uitvoeren als eerste stap in het realiseren van een aantrekkelijk, groen netwerk van looproutes in de Binckhorst. Dat is de uitkomst van het atelier Lopen in de Binckhorst, dat op 12 januari digitaal heeft plaatsgevonden, in het kader van de City Deal Ruimte voor Lopen.

Lees meer

overige Speerpunten

praktijkacademie

bewoners en bedrijven

energietransitie