Plekken van betekenis voor de identiteit van de Binckhorst

Binckplekken

 

Doel

De gemeente heeft in het beeldkwaliteitsplan van de Binckhorst een dertiental ‘Binckplekken’ benoemd als identiteitsdragers van de Binckhorst: “het zijn plekken van betekenis voor de identiteit van de Binckhorst door cultuurhistorische waarden en een bijzonder programma met publiekstrekkende werking”. I’M BINCK ziet deze plekken bij uitstek als ruimtelijke vertaling van de eerder vastgestelde Kernwaarden. Door deze plekken samen met onze partners o.a. te voorzien van een programma maken we de Kernwaarden concreet en houden we het gesprek daarover actueel. De relatie van de Binckplekken met groen in de openbare- en buitenruimte is daarbij een belangrijk onderdeel. Door de Binckplekken, die verspreid liggen door de hele Binckhorst, middels robuust groen met elkaar te verbinden ontstaat een groen netwerk dat uitnodigt om door de Binckhorst te kunnen wandelen en fietsen.

 

Historie

I’M BINCK heeft samen met haar netwerk de ‘Kernwaarden Binckhorst 2017-2030’ geformuleerd die in 2017 in de gemeenteraad zijn bekrachtigd en inmiddels zijn opgenomen in de gebiedsaanpak en het omgevingsplan van de gemeente. In het Stadslab (2018-0219) is o.a. onderzocht hoe de kernwaarden geborgd kunnen worden in het gebied.

In 2020 is het initiatief Bincks Groen opgericht, een bijzondere samenwerking die bestaat uit Provincie Zuid Holland, gemeente Den Haag, de ontwikkelaars Era Contour, Local, VORM, BPD, Stebru, AM, en I’M BINCK- hét platform van de Haagse Binckhorst.

 

Actueel

Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt het project ‘Samen Erfgoed maken in de Binckhorst’ waarin de gevormde erfgoedgemeenschap rondom de Kernwaarden van de Binckhorst verder gefaciliteerd wordt. Dat doen we door het netwerk van Binckplekken zichtbaar en ervaarbaar te maken en de dialoog over de betekenis van deze plekken in het gebied maar ook voor de rest van de stad aan te wakkeren. De Binckplekken zijn niet alleen fysieke ankerpunten met het verleden maar juist ook plekken waar de toekomst van de Binckhorst tot leven kan komen. In april 2021 moet daarvoor het plan van aanpak gereed zijn.

 

Meedoen of meer weten?

Neem contact op met Sabrina Lindemann: 06-40012241 of sabrina@imbinck.nl

 

Lees meer in:
Sabrina Lindemann

Sabrina Lindemann

Buro OpTrek en oprichter I’M BINCK | bestuurslid

 

sabrina@imbinck.nl

06 400 12 241

Urban catalyzer, verbinder en ruime ervaring met participatieprocessen.

Samen werken aan de Binckhorst vanuit bestaande kwaliteiten en potenties.

Gert-Joost Peek

Gert-Joost Peek

Partner I’M BINCK | voorzitter bestuur

 

gert-joost@imbinck.nl

06 558 90 060

Stedelijk veranderaar; lector Gebiedsontwikkeling en Transitiemanagement, Kenniscentrum Duurzame HavenStad, Hogeschool Rotterdam

A. Bink36
B. Trekvlietplein
C. Afvalkathedraal / Poolsterhaven
D. Uranushaven
E. Kasteeltuin
F. Fokkerhaven
G. Jupiterkade
H. Pollux / Orionstraat / Komeetweg / industriehallen
I. Begraafplaats St. Barbara
J. Betonfabriek
K. Industriehallen (Melkwegstraatcomplex)
L. Saturnushaven
M. Cabellero Fabriek

recente berichten over binckplekken

Kick-off wandelroute langs Binckplekken, Erfgoed en Groen in de Binckhorst op 29 juni

Kick-off wandelroute langs Binckplekken, Erfgoed en Groen in de Binckhorst op 29 juni

Op donderdag 29 juni vond in de Haagse innovatiehub Titaan in de Binckhorst een gemeenschappelijke zomerborrel plaats van Stichting I’M BINCK en de gemeente Den Haag. Onderdeel van het programma was de onthulling van een nieuwe street art in de Binckhaven en de kick-off van het wandelroutenetwerk langs Binckplekken, Erfgoed en Groen dat I’M BINCK samen met vele partijen uit het gebied in de komende jaren gaat realiseren.

Lees meer
De Ziel van de Binckhorst

De Ziel van de Binckhorst

De stenen komen tot leven Boek over heden, verleden en toekomst van (kasteel) De Binckhorst in Den Haag ‘De Ziel van De Binckhorst’ is de titel van...

Lees meer
Binckhorst Zomerborrel 29 juni

Binckhorst Zomerborrel 29 juni

Kom naar de zomerborrel op donderdag 29 juni. Maak de onthulling van het grote ‘Escheriaans’ streetart op de Escherhal mee én de kick-off van de wandelroute Binckplekken.

Lees meer
I’M BINCK Netwerkbijeenkomst 10 mei

I’M BINCK Netwerkbijeenkomst 10 mei

Op woensdag 10 mei organiseren wij weer een I’M BINCK Netwerkbijeenkomst in de Binckhorst. Deze keer zijn we te gast bij het Dutch Language café in de Binckhorst. Onze gastheer Roben Scholten, oprichter en eigenaar van het Dutch Language café, vertelt meer over deze plek en wat het Dutch Language café te bieden heeft.

Lees meer
TRY OUT Binckplekken tour

TRY OUT Binckplekken tour

Afgelopen vrijdag organiseerde I’M BINCK het platform van de Binckhorst samen met de SHIE Stichting Haags Industrieel Erfgoed een ‘try out tour’ langs de zogenaamde dertien Binckplekken, cultureel en/of industrieel erfgoed in de Haagse Binckhorst.

Lees meer

overige Speerpunten

praktijkacademie

bewoners en bedrijven

energietransitie