I’M BINCK Terugblik 2022

I’M BINCK- het platform van de Binckhorst kijkt trots terug op de vele samenwerkingen met ondernemers, bedrijven, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, bewoners, de gemeente en ontwikkelaars die we in het afgelopen jaar weer in de Binckhorst hebben kunnen realiseren. We danken iedereen voor het vertrouwen en verheugen ons op vervolg!

Gelukkig was het in 2022 weer mogelijk elkaar ‘live’ te zien en te spreken tijdens onze regelmatige I’M BINCK netwerkbijeenkomsten, en de lente- en zomerborrel. Zoals altijd was er tijdens de bijeenkomsten ruimte voor informatie over de nieuwste ontwikkelingen in de Binckhorst, zowel vanuit de gemeente maar ook vanuit het gebied zelf en zijn er weer de nodige pitches van ondernemers en bewoners langsgekomen en nieuwe matches ontstaan. De kleine tours door de omgeving die we dit jaar aan de netwerkbijeenkomsten hebben toegevoegd om op die manier niet alleen elkaar maar ook het gebied de Binckhorst beter te leren kennen vallen in de smaak. Hier gaan we in 2023 mee door!

Ook heeft I’M BINCK in 2022 belangrijke issues kunnen agenderen bij de gemeente zoals meer ruimte in de Binckhorst voor leren (onderwijs en jongeren) de focus op zogenaamde toekomstmakers jongeren en werk, het belang van meer en eerder groen in de Binckhorst, prettige en veilige loop- en wandelroutes. Aandacht voor het zichtbaar en leefbaar maken van het culturele en industriële erfgoed in het gebied als ankerpunten met het verleden (i.s.m. de SHIE).

Sinds 2021 heeft I’M BINCK de beschikking over een braakliggende kavel aan de Binckhorstlaan/hoek Mercuriusweg, de CarWeide, waar we gezamenlijk met bewoners, vrijwilligers en maakbedrijven een (groene) ontmoetingsplek/platform creëren waar het over groen, leefomgeving en duurzaamheid gaat maar waar ook getracht wordt andere connecties te leggen die voor het gebied de Binckhorst interessant kunnen zijn. Over dat laatste zal komend jaar meer duidelijk gaan worden.

Groen, klimaat en werken zijn helaas nog steeds een ondergeschoven kindje in de Binckhorst en met alle nieuwe plannen voor het gebied is het belangrijk om zaken zoals de kwaliteit van leefomgeving, duurzaamheid, voldoende betaalbare ruimte voor werken, leren en cultuur te blijven agenderen. De CarWeide als (groene) ontmoetingsplek/platform zal hier een rol in gaan spelen.

Oproep: Heb jij zelf ideeën, onderwerpen of iets anders m.b.t. de Binckhorst waar jij aan zou willen werken en dat jij met ons wilt delen? Laat het ons dan weten via info@imbinck.nl. Ook de netwerkbijeenkomsten bieden altijd een mooi podium om ideeën te bespreken en/of voor te leggen aan de community.

Contact: info@imbinck.nl

Terugblik in beeld 2022